Styrelseutbildning - Bostadsrättsförening

Vill du att styrelsen ska fungera bättre i Bostadsrättsföreningen? Har du tackat ja till att jobba i föreningens styrelse? eller Du är ny som ordförande och funderar på vad som är dtt ansvar?