Styrelseutbildning för föreningar

Vill du att styrelsen ska fungera bättre? Har du tackat ja till att jobba i föreningens styrelse? eller Du är ny som ordförande och funderar på vad som är ditt ansvar?