Styrelseutbildning - Styrelseåret

En kort utbildning som handlar om vad som händer under ett år i styrelsens arbete. Årscykeln med vad som är viktigt att tänka på i planeringen av årets styrelsemöten.