Tjänster

Tjänster

Tjänster

Språngutveckling är ett konsult- och utbildningsföretag inom projektledning, lärande och organisation. Vi vänder oss till företag, kommuner och organisationer som vill utvecklas och utbildas och erbjuder kvalificerade tjänster inom tre olika områden.

Utbildning
Webbaserade utbildningar inom bland annat ledarskap med fokus på pedagogik och interaktivt lärande.

Projektledning
En kvalificerad projektledare koordinerar era projekt och hjälper projektdeltagarna att leverera resultat.

Utvärdering
Olika former av utvärderingar, bland annat lärande utvärdering och effektutvärdering, av organisationer, utvecklingsprojekt, EU-program mm .

Prenumerera via RSS

Subscribe to Dela ut nyhetsflöde