SADEV

SADEV

Vi genomförde en inventering, gjorde analys och gav förslag på former för en framtida uppföljning av SADEV:s utvärderingar. Denna rapport ska ligga till grund för myndighetens planering och prioriteringar under 2012. SADEV är Institutet för utvärdering av internationallt utvecklingssamarbete.

Uppdragstyp: 

  • Utvärdering

Fler uppdrag

Prenumerera via rss

Subscribe to Dela ut nyhetsflöde