Utvärdering

Utvärdering

Utvärdering

Utvärdering av projekt och utvecklingsinsatser. Vi erbjuder kvalificerade utvärderingar av organisationer, utvecklingsprojekt, EU-program mm.

Vi genomför olika former av utvärderingar, till exempel lärande utvärdering, effektutvärdering och metautvärdering. Vi använder de metoder som är bäst lämpade för varje uppdrag, kvalitativ eller kvantitativ, individ- eller gruppbaserad. Metoderna väljs utifrån era behov och resurser, för att utvärderingen ska bli anpassad efter uppdraget.

Exempel på tidigare uppdrag: 

Fler uppdrag

Om oss

Marie har arbetat med utbildningsutveckling både för webben och i rummet under många år. Hon tog fram de första webbutbildningarna åt Scouterna 2006. Hon är också en van utbildare för styrelser och föredragshållare i olika sammanhang.

Som certifierad projektledare är hon van att driva större och mindre projekt. Marie drivs av att göra skillnad och att med en lärande utvärdering kunna ge ledningen verktyg till förändring är en glädje.

Prenumerera via RSS

Subscribe to Dela ut nyhetsflöde